Om Bilpark Live

Bilpark Live är en ny och komplett mötesplats för köpare och professionella användare av tjänstebilar, transportfordon,
arbetsfordon upp till 3,5 ton samt tillbehör och tjänster kring fordon i förtagen.
Här presenterar ledande leverantörer de senaste fordonen för köpare och användare av tjänstebilar och företagsfordon.

Utställning:
Här möte du leverantörer av fordon, tjänster, service och allt som hör ihop med inköp och drift av företagsfordon.

Provkörning:
Här kan du prova över 50 fordon på banan och terrängbanan.

Seminarier:
Seminarierna är kostnadsfria för alla besökare och ger svaren på de viktigaste frågorna, trenderna och händelserna just nu.

Utbildning:
Praktiska, roliga och intressanta aktiviteter.